SmartWarehouse

Produkt SmartWarehouse je založen na prvotním načítání dat do mobilního terminálu a jejich následném exportu do informačního systému. Proces vkládání dat do informačního systému tedy probíhá v tzv. off-line režimu na pracovišti logistiky pomocí datové kolébky.

Rychlá implementace

Předpřipravené operace systému SmartWarehouse umožňují velmi rychlou implementaci s minimálními nároky na počáteční investici. Není nutné budovat často velmi nákladné a komplikované Wi-Fi pokrytí skladových a logistických prostor.

Typy operací terminálu

  • Tvorba/změna dokladů nákupu
  • Tvorba/změna dokladů prodeje
  • Inventura

Použití SmartWarehouse aplikace

Odsouhlasení zakázky při výdeji zboží

Po exportu vybraných zakázek z informačního systému do terminálu dochází na místě výdeje zboží k sejmutí kódu zboží a nalezená položka je nabídnuta k odsouhlasení. V případě nedostatku zboží na skladě, kdy se zadává jiný počet kusů, než je očekáván, je položka označena jako nenaplněná. Po návratu na pracoviště s informačním systémem dochází k synchronizaci = přenosu dat ze čtečky do informačního systému. Naplněné položky se přenesou a automaticky se na ně vytvoří výdejka. Nenaplněné položky je třeba ošetřit ručně.

Odsouhlasení objednávky při příjmu zboží

Po exportu vybraných objednávek z informačního systému do terminálu je po sejmutí kódu položky tato nalezená položka objednávky v terminálu nabídnuta k odsouhlasení. Další postup je totožný s předchozím případem s tím rozdílem, že po synchronizaci se v informačním systému u položek, jejichž příjem proběhl v pořádku, automaticky vytváří příjemka. Nenaplněné položky je třeba i zde ošetřit ručně.

Nová zakázka

Přímo na terminálu lze vytvářet nové zakázky. Pracovník ve skladu vybere zboží, sejme kód a zadá množství zboží. Zakázku ukládá, příp. lze editovat či mazat položky zakázek.

Inventura

Po přepnutí čtečky do módu Inventura a po založení nového dokladu (Soupisového listu) pracovník ve skladu standardním způsobem (výběr, sejmutí kódu, zadání množství, atd.) zadává, edituje či případně maže položky zboží. Soupisový list je následně importován do informačního systému.

SmartWarehouse lze propojit s těmito systémy

Smartpos
ABRA
Flores
K2
SAP

Další informační systémy na dotaz.

Reference