SmartProductivity

Sledování, řízení a precizní vyhodnocování produktivity práce v reálném čase, navržené s cílem zajištění maximální produktivity v celém výrobním procesu.

Hlavní přínosy systému

Zvýšení produktivity

  • zvýšení motivace – porovnávání produktivity mezi týmy
  • okamžitá odezva – vizualizace produktivity
  • eliminace časů na vykazování práce
  • minimalizace chybovosti (včetně záměrné)

Minimalizace zátěže operátorů i vedoucích pracovníků při vykazování práce

  • systém načítá a využívá všechny dostupné informace ze souvisejících systémů (ERP, MES, docházka).

Podpora produktivity odměňování

  • automotivace zaměstnanců k vyššímu výkonu

Vizualizace

  • Vizualizace klíčových informací ze systému (hodinová produktivita, směnná produktivita, porovnání s plánem...)

  Produktový list ke stažení

Reference