Partneři

KCT Data, s.r.o. je česká konzultační společnost orientující se na produkty a technologie společnosti SAP. Je preferovaným specialistou na zavádění nástrojů pro správu mobilních zařízení a aplikací, které zásadním způsobem zjednodušují chod vnitropodnikových procesů společností využívajích platformu SAP. Společnost KCT Data rovněž poskytuje vzdělávací služby, a to nejen k vlastním produktům, ale i k vybraným produktům společnosti SAP.

FLORES Software s.r.o. je česká společnost, která vyvíjí, implementuje a servisuje chytrý a procesní Informační systém FLORES k užitku svých zákazníků. Misí společnosti FLORES Software je trvalá podpora zákazníků v růstu.

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR je nezávislým a dobrovolným sdružením asociací, aliancí, družstev a firem podnikajících v malo/velko-obchodě, gastronomických, ubytovacích a dalších službách. Zastupuje přes 6 000 podnikatelů vytvářejících až 500 000 pracovních míst. Jsme jeho hrdým členem.

ČESKÁ ASOCIACE FRANCHISINGU (ČAF) je nezisková profesní organizace sdružující na národní úrovni poskytovatele franchisingu – franchisory a odborníky z oblasti práva a poradenství zaměřující se na problematiku franchisingu. Jsme přidruženým členem ČAF.

 

 

Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje podporuje a rozvíjí podnikatelské aktivity, chrání zájmy podnikatelské sféry a veškeré formy pomoci těmto subjektům.