O společnosti

Smart software s.r.o. je ryze česká společnost, která se kromě vývoje vlastního pokladního systému SmartPOS a implementace řešení postavených na tomto systému zabývá systémovou integrací, implementací „chytrých" informačních systémů a vývojem specializovaných softwarových prostředků určených především pro obory maloobchodního prodeje a průmyslové výroby.

Společnost úspěšně realizovala v průběhu posledních 20 let několik tisíc implementací retailových systémů v ČR i zahraničí (Německo, Rakousko, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko).

V rámci našeho portfolia poskytujeme tyto služby

  • Poradenství a předimplementační studie – návrh IT systémů a aplikací pro účely maximalizace účinnosti podnikových procesů a činností, tvorba a návrh jejich optimalizace ve vztahu k implementaci nového informačního systému
  • Implementace, správa a podpora provozu systémů SmartPOS, SmartWarehouse a SmartProductivity a díky našim mnohaletým zkušenostem v oblasti ERP systémů i jejich napojení systémy a procesy zákazníka

Náš přístup

Naším cílem je v rámci implementace a později při údržbě a servisu nasazeného řešení navázat se zákazníkem partnerský vztah. Nejsme tedy zastánci tradičního obchodního modelu ve smyslu dodavatel - zákazník.

Naší úlohou je investovat do tohoto partnerství zkušenosti, čas a kapacity našich konzultantů. Obvyklý výsledek našich dodávek, služeb, úprav a vylepšení informačního systému zahrnuje nárůst efektivity managementu, lepší dostupnost potřebných informací pro operativní řízení, pohodlnější prostředí pro zaměstnance a zákazníky, úspory v nákladech a mnohé další přínosy.

Co dál by Vás mohlo zajímat.